|

POLÍTICA DE PRIVADESA

De conformitat amb el que disposa el Reglament General (UE) Sobre Protecció de Dades i la Llei Orgànica de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals actual, mitjançant l’acceptació de la present Política de Privadesa, se li informa que:

Responsable:

 • Denominació Social: BREAK & BEAUTY BY JOANA ANDREU SL
 • CIF/NIF: B67512889
 • Nom Comercial: BREAK & BEAUTY
 • Domicili Social: Avinguda Josep Fontcuberta 104A, local 1. 08140 Cal.

Contacte:

Registres:

 • Nom de domini (lloc web): https://breakandbeauty.com

Aquesta Política de Privadesa serà vàlida únicament per a les dades de caràcter personal obtingudes al Lloc Web, no sent aplicable per a aquella informació recaptada per tercers en altres pàgines web, fins i tot si aquestes es troben enllaçades pel Lloc Web.

Amb això, es manifesta per part del responsable el compromís per mantenir i garantir les relacions comercials de forma segura mitjançant la protecció de les dades personals i vetllant pel compliment del dret a la privadesa de cadascun dels usuaris del lloc web, reflectint que no cal avaluació d’impacte ni delegat de protecció de dades.

Aquestes polítiques són revisades amb cada canvi significatiu i com a mínim una vegada a l’any.

1. ¿QUÈ SÓN LES DADES PERSONALS?

Una petita aproximació és important, per això, l’USUARI ha de saber que una dada de caràcter personal seria qualsevol informació relativa a una persona que ens facilita quan visita el nostre lloc web, en el nostre cas nom i correu electrònic, i si compra algun producte necessitant factura, sol·licitarem domicili complet, nom, cognoms i DNI o CIF.

Addicionalment, amb la visita del lloc web, determinada informació s’emmagatzema automàticament per motius tècnics com l’adreça IP assignada pel proveïdor d’accés a Internet.

1.1 PRINCIPIS PER AL TRACTAMENTS DE DADES

Per tractar les vostres dades personals, s’aplicarà segons el Reglament General sobre Protecció de Dades i la Llei Orgànica de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals els principis següents:

 • Principi de licitud, lleialtat i transparència: requerim el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics que us informarem prèviament de forma clara i comprensible.
 • Principi de minimització de dades: Només sol·licitarem dades estrictament necessàries en relació amb les finalitats per a les quals ja se t’ha informat prèviament a l’USUARI.
 • Principi de limitació del termini de conservació: com més endavant podreu comprovar, les dades seran mantingudes durant no més temps del necessari per als fins del tractament, en funció a la finalitat, s’informarà del termini de conservació corresponent, en el cas de subscripcions , periòdicament revisarem les llistes i eliminarem aquells registres inactius durant un temps considerable.
 • Principi d’integritat i confidencialitat: Les vostres dades seran tractades de manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals i es garanteixi confidencialitat. Heu de saber que BREAK & BEAUTY pren totes les mesures encaminades a evitar l’accés no autoritzat o ús indegut de les dades dels usuaris per part de tercers.

2. FINALITAT DE LES DADES RECAPTADES I CONSENTIMENT AL TRACTAMENT

La finalitat per a la qual es demanaran les dades que hem categoritzat a l’apartat 2.4, seran les següents:

En definitiva la FINALITAT és la següent:

2.1 FINALITAT

La venda de productes i serveis a la botiga de BREAK & BEAUTY.

Gestionar la llista de subscriptors i usuaris adscrits a la web.

L'enviament d'informació i prospecció comercial.

El compliment de les corresponents obligacions de caràcter comptable, legal, fiscal i administratiu.

Anàlitica i publicitària per obtenir benefici econòmic.

Subministrament de continguts al blog.

Únicament el titular tindrà accés a les seves dades, i sota cap concepte, aquestes dades seran cedides, compartides, transferides, ni venudes a cap tercer.

En cap cas es realitzarà un ús diferent que la finalitat per a les quals han estat recollides les dades ni tampoc cedirem a un tercer aquestes dades.

2.2 MENORS D’EDAT

En cas de ser major de catorze anys, es podrà registrar a https://breakandbeauty.com sense necessitat del consentiment previ dels seus pares o tutors.

Què passa en el cas que siguis menor de 14 anys?

En aquest cas, será condició obligatòria el consentimient dels seus pares o tutors per a qué podem tractar les seves dades personals.

Advertència: Si tens menys de 14 anys i no has obtingut el consentiment dels teus pares, no pots registrar-te a la web. Per tant, denegarem la teva sol·licitut en cas de tenir-ne constància.

2.3 LEGITIMACIÓ

Gràcies al consentiment, podem tractar les vostres dades essent requisit obligatori per poder subscriure’s a la pàgina web.

Com bé saps, pots retirar el teu consentiment en el moment que ho desitgi.

Estarem legitimats per tractar les vostres dades per al compliment d’obligacions legals en matèria fiscal, mercantil i comptable, per a la facturació i el suport de la comptabilitat.

Així mateix, gràcies a l’interès legítim podem tractar determinades dades relacionades amb la publicitat i/o l’ús de cookies quan no sigui possible a través del consentiment

2.4 CATEGORIA DE LES DADES

Les dades obtingudes en cap moment són especialment protegides, sinó que es troben categoritzades com a dades identificatives.

Des de la web es recapten dades de:

Clients:

Les dades d’identificació que es derivin del mitjà de contacte emprat pel client, a conseqüència de la venda d’un bé o servei, i les que consten als contractes acordats o les que se’n deriven de l’execució de la relació contractual: Nom i cognoms, NIF, adreça postal, correu electrònic, telèfon, signatura, dades bancàries.

Asimismo, dentro del panel de usuario de la plataforma, podrá informar de otros datos que podrán ser rellenados de manera opcional, como el país donde se encuentra, fotografías, curriculum, edad, género, situación laboral (Estudiante, Empleo por cuenta ajena, Freelancer (Autónomo), Desempleo) Estado civil: Soltero/a, Casado/a, Divorciado/a, Pareja de hecho, Viudo/a. Estos datos serán compartidos con otros usuarios de la plataforma en aras de crear una comunidad interactiva.

Todos estos datos, podrán ser modificados desde su panel de usuario de la plataforma una vez adquirida la formación.

Asimismo, se realizarán grabaciones de clases y/o testimonios una vez que se acceda a la formación online, por lo que el cliente, previa autorización será grabado a través de la aplicación zoom.us con el objetivo de colgar en la página web las sesiones realizadas. Asimismo, se podrá solicitar, previo consentimiento, la grabación de testimonios o fragmentos de estas sesiones de la formación online para usos publicitarios y que tendrán la finalidad establecida e informada en la solicitud de dicho consentimiento.

Usuaris web:

Les dades d'identificació que podem requerir al formulari de contacte disposat (nom, cognoms, e-mail) i les que ens faciliti voluntàriament al camp de text establert.

A més a més, en navegar ens facilites la teva IP, adreça MAC, quin sistema operatiu o navegador fas servir, i fins i tot la durada de la teva visita.

Els que voluntàriament ens proporcionis en posar-te en contacte amb nosaltres mitjançant el correu electrònic indicat a la web, que podran ser d'identificació i aquells altres que voluntàriament se'ns facilitin com a arxius (documents, contractes o altres).

La imatge, nom i cognoms si publiquem una recomanació teva dels nostres serveis, previ el teu consentiment.

Proveïdors:

Les dades d’identificació que es derivin del mitjà de contacte emprat pel proveïdor i les que consten als contractes acordats o les que deriven de l’execució de la relació contractual. Normalment: nom i cognoms, NIF, adreça postal, correu electrònic, telèfon, signatura.

Xarxes Socials:

 • Les dades identificatives que subministri vostè mateix com a usuari de la xarxa social.
 • Els que voluntàriament ens proporcioneu en posar-vos en contacte amb nosaltres en fer comentaris o mitjançant missatgeria instantània de la xarxa.

Subscripció a newsletter i/o continguts:

 • Les dades d’identificació que requerim al formulari de contacte disposat per a aquesta subscripció són (nom, e-mail).
 • A més a més, en rebre les comunicacions obtenim la teva IP, adreça MAC, quin sistema operatiu o navegador fas servir i variables anàlogues.

Segmentació amb finalitats comercials:

La segmentació consisteix a establir perfils d’usuaris amb l’objectiu de remetre informació de manera més personalitzada i d’acord amb els interessos d’aquests usuaris. En el supòsit d’haver consentit l’enviament de comunicacions comercials, aquesta segmentació permetrà que aquestes siguin acords als interessos que hagis mostrat durant la navegació.

Per això, en cap cas, l’elaboració de perfils suposarà l’adopció de decisions individuals automatitzades que produeixin efectes jurídics sobre l’interessat o l’afectin significativament de manera semblant.

En aquest sentit, podem utilitzar estratègies de remàrqueting, per a la captació de subscriptors i clients utilitzem eines com Facebook Ads, per la qual cosa en generar un anunci, es pot segmentar el públic pel lloc, dades demogràfiques, interessos, etc. Les dades obtingudes per aquesta plataforma estarien subjectes a aquesta política de privadesa des del moment en què l’usuari deixa les seves dades per unir-se al butlletí de la comunitat de BREAK & BEAUTY.

BREAK & BEAUTY no compartirà, vendrà, llogarà la teva informació personal amb altres parts. Podrem compartir certa informació amb els proveïdors de serveis de tercers autoritzats necessaris per prestar alguns serveis.

Decisiones automatizadas:

El Responsable del Tratamiento también puede usar un sistema de decisiones automatizado para recopilar y procesar su información para mejorar los Servicios y desarrollar nuevas funciones, así como mejorar la experiencia y creación de bots de ayuda, por ejemplo, para la asignación de tutor, o análisis de las palabras, frases y determinados aspectos que escriban los clientes en foros y en mensajes privados.
Asimismo, se utilizará este sistema de decisiones para hacer un control de palabras clave y de links maliciosos o que van en contra a la política de la empresa dentro de sus conversaciones, sean públicas o privadas. Por ejemplo: en caso de utilización de palabras como «robo, estafa, denuncia» y otras palabras malsonantes, o en caso de compartir enlaces de páginas contra la escuela, con el fin de detectar prácticas prohibidas por las condiciones de la empresa.

Sistemes de rastreig utilitzades en aquest lloc web:

A la pàgina s’utilitzen sistemes de rastreig com Google (Analytics), amb aquest tipus d’eines i en relació amb el que s’ha establert anteriorment, també s’estudien les preferències dels usuaris, les característiques demogràfiques, els patrons de trànsit, i altra informació en conjunt per comprendre millor qui constitueix la seva audiència i què és el que aquesta necessita. El rastreig de les preferències dels nostres usuaris també ens ajuda a mostrar-te els avisos publicitaris més rellevants.

2.5 TEMPS DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Conservarem les teves dades durant el temps legalment establert o fins que sol·liciti eliminar-les.

2.6 EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES

Òbviament l’Usuari és l’únic responsable de la veracitat i exactitud de les dades que ens remeti, eximint-se de qualsevol tipus de responsabilitat sobre això.

Com a usuari, has de garantir l’exactitud i l’autenticitat de les dades personals facilitades havent d’aportar la informació completa i correcta als diferents formularis de captació de dades.

3. COMPLIMENT DE LA NORMATIVA D'APLICACIÓ

Actualment ens regim pel Reglament Europeu sobre Protecció de Dades així com la Llei Orgànica de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals, i per això entre altres, la normativa que donem compliment.

Així mateix, el responsable de tractament informa que dóna compliment a la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i us sol·licitarà el vostre consentiment a l’USUARI per al tractament del teu correu electrònic amb fins comercials a cada moment.

4. MESURES DE SEGURETAT

S’informa que tenim implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les teves dades de caràcter personal i evitar la teva alteració, pèrdua i tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural. Tot això de conformitat amb el que preveu l’actual Reglament General sobre Protecció de Dades.

Així mateix, s’informa que s’han establert mesures addicionals amb vista a reforçar la confidencialitat i l’integritat de la informació a la teva organització. Mantenint contínuament la supervisió, control i avaluació dels processos per assegurar el respecte a la privadesa de les dades.

Igualment, tal com pots comprovar, la web disposa de certificat SSL, garantit d’aquesta manera una vegada més la seguretat de les teves dades.

5. EXERCICI DE DRETS ARC: ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ I OPOSICIÓ

Aquelles persones físiques que hagin facilitat les dades a través de https://breakandbeauty.com, podran adreçar-se al titular de la mateixa per tal d’exercitar gratuïtament els seus drets d’accés a les seves dades, rectificació o supressió, limitació i oposició respecte de les dades incorporades als fitxers.

El mètode més ràpid i senzill seria accedint al compte d’usuari directament i modificar les dades o esborrar el  compte d’usuari. Qualsevol informació que necessitis emmagatzemar, en virtut d’una obligació legal o contractual, serà bloquejada i només utilitzada per a aquests fins en comptes de ser esborrada.

L’interessat, en aquest cas, podrá exercitar els seus drets mitjançant una comunicació per escrit adreçada a BREAK AND BEAUTY BY JOANA ANDREU SL amb la referència “Protecció de dades”, especificant les dades, acreditant la seva identitat i els motius de la  sol·licitud a la següent adreça:

 • BREAK AND BEAUTY JOANA ANDREU SL
 • Avinguda Josep Fontcuberta 104A, local 1. 08140 Caldes de Montbui, Barcelona.

Una altra forma d’exercitar els drets és a través del correu electrònic, escrivint al següent email: [email protected]

6. LINKS O ENLLAÇOS EXTERNS

Com un servei als seus visitants, en alguna ocasió BREAK AND BEAUTY podrà incloure hipervincles a altres llocs que no són operats o controlats pel Lloc Web. Per això, BREAK AND BEAUTY no garanteix, ni es fa responsable de la licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat i actualitat dels continguts d’aquests llocs web o de les seves pràctiques de privadesa. Si us plau, abans de proporcionar la teva informació personal a aquests llocs web aliens, tingues en compte que les seves pràctiques de privadesa poden diferir de la de BREAK AND BEAUTY.

7. MODIFICACIÓ DE LA POLÍTICA DE PRIVADESA

BREAK AND BEAUTY es reserva el dret a modificar la seva Política de Privadesa, d’acord amb el seu propi criteri, motivat per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Qualsevol modificació de la Política de Privadesa serà publicada almenys deu dies abans de la seva efectiva aplicació.

8. RESPONSABLE DEL FITXER, I ENCARREGATS DEL TRACTAMENT

Com a informació bàsica, has de saber que el responsable del tractament és BREAK AND BEAUTY.

Com a encarregats de tractament aliens a l’esmentat responsable:

L’empresa contractat els serveis de Hosting a IONOS Cloud SLU (Identificat amb la marca comercial IONOS), amb domicili social a Avenida de la Vega, 1 Edifici Veganova 3, Planta 5 Porta C, Alcobendas 28108 Madrid, amb CIF: B85049435. Es pot consultar la política de privadesa i altres aspectes legals d’aquesta companyia al següent enllaç: https://www.ionos.es/terms-gtc/terms-privacy

Els serveis de subscripció per correu electrònic i enviament de newsletters a la companyia WildMail LLC (Identificada per la marca comercial “WildMail”), empresa subscrita al privacy shield. podent consultar la seva política de privadesa a https://wildaudience.com/legal/privacy/

Així mateix, com a plataformes de pagament comptem amb els serveis de:

PayPal: Perquè el consumidor i/o usuari pugui abonar les seves compres per mitjà d’aquest sistema ha de tenir un compte PayPal. Es pot consultar la seva política de privadesa a: https://www.paypal.com/es/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=es_ES

Stripe: El consumidor i/o usuari podrá abonar l’import de la compra fent servir la tarjeta de crèdit o dèbit. Podent consultar la seva política de privadesa a https://stripe.com/es/privacy

¿Qui són els destinataris de la informació?

Agència Estatal de l'Administració Tributària, així com gestories a conseqüència de les nostres obligacions de caràcter legal, fiscal i administratiu.

Entitats financeres amb què l'empresa treballa per a la gestió de cobraments.

Empreses tecnològiques per al funcionament de la pàgina web com a continuació exposarem.

9. SERVEIS OFERTS PER TERCERS EN AQUESTA WEB

Amb caràcter merament informatiu, s’informa que per prestar serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de la meva activitat, BREAK AND BEAUTY utilitza els següents prestadors sota les seves corresponents condicions de privadesa.

 • Hosting: IONOS Cloud SLU
 • Plataforma web: WordPress.Org
 • Serveis de Missatgeria i enviament de butlletins: Wild Mail
 • Plataforma de pagament: Woocommerce
 • Mitjans de pagament: Stripe i Paypal
 • Privadesa de fonts de rastreig utilitzades en aquest lloc: Google (Analytics)

A BREAK AND BEAUTY també s’estudien les preferències dels usuaris, les característiques demogràfiques, els patrons de trànsit, i una altra informació en conjunt per comprendre millor qui constitueix la nostra audiència i què és el que necessita. El rastreig de les preferències dels nostres usuaris també ens ajuda a mostrar-te els avisos publicitaris més rellevants.

L’usuari i, en general, qualsevol persona física o jurídica, podrà establir un hiperenllaç o dispositiu tècnic d’enllaç (per exemple, links o botons) des del seu lloc web a BREAK AND BEAUTY (Hiperenllaç). L’establiment de l’Hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre BREAK AND BEAUTY i el propietari del lloc o de la pàgina web on s’estableixi l’Hiperenllaç, ni l’acceptació o aprovació per part de BREAK AND BEAUTY dels seus continguts o serveis. En tot cas, BREAK AND BEAUTY es reserva el dret de prohibir o inutilitzar en qualsevol moment qualsevol Hiperenllaç al Lloc Web.

10. ¿NO VOLS REBRE INFORMACIÓ DE NOSALTRES O DESITGES REVOCAR EL TEU CONSENTIMENT?

De conformitat amb el que disposa la Llei 34/2002, d’11 de juny de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, et pots oposar a l’ús de la teva informació per a fins publicitaris, investigacions de mercat o desenvolupament d’enquestes de satisfacció en qualsevol. moment, així com revocar-ne el consentiment en qualsevol moment (sense efecte retroactiu).

Per fer-ho, haurás d’enviar un correu electrònic a l’adreça [email protected]. Si has rebut publicitat per correu electrònic, també podrás oposar-te des d’aquest correu electrònic, clicant a l’enllaç inclòs en el mateix seguint les instruccions que et seran facilitades. Una altra manera més senzilla seria accedir al teu compte d’usuari i seleccionar les opcions corresponents.

Si us plau, tingues en compte que els nostres sistemes poden requerir un lapse de temps que en cap cas superarà 48 hores perquè la teva oposició o revocació es facin efectives, entenent-se que durant aquest període de temps pots continuar rebent missatges.

En relació amb la gestió de les teves dades associades als perfils socials de l’empresa, l’exercici del dret d’accés dependrà de la funcionalitat de la xarxa social i les possibilitats d’accés a la informació dels perfils dels usuaris. Amb relació als drets d’accés i rectificació, et recomanem que només et podrás satisfer en relació amb aquella informació que es trobi sota el control de l’empresa.

A més a més, podràs deixar d’interactuar, seguir o rebre informació dels perfils socials de l’empresa, eliminar els continguts que deixin d’interessar-te o restringir-los amb qui comparteix les teves connexions, mitjançant els mecanismes estipulats a les diferents xarxes socials.

11. SISTEMES DE CAPTURA DE DADES PERSONALS I LA SEUA FINALITAT.

Formularis de subscripció a continguts: dins de la web hi ha diversos formularis per activar la subscripció gestionada per Wild Mail amb la finalitat d'enviar campanyes de màrqueting per correu electrònic, gestió de subscripcions i enviament de butlletins o notícies.

Formulario de comentarios en el foro: La web, en su modalidad de pago, incluye un foro cuya finalidad es comentar los artículos y dar su opinión respetando la libertad de expresión. El usuario podrá publicar comentarios en los post que se publiquen. Los datos personales introducidos en el formulario para insertar estos comentarios serán utilizados exclusivamente para moderarlos y publicarlos, recabando igualmente estos datos que se almacenarán en los servidores de Raiola Networks .

Formulari de contacte: Hi ha un formulari de contacte la finalitat del qual és la resposta de consultes, suggeriments o contacte professional. En aquest cas s'utilitzarà l'adreça de correu electrònic per respondre-hi i enviar la informació que l'usuari requereixi a través del web, aquestes dades s'emmagatzemaran als servidors de IONOS Cloud SLU i Wild Mail.

Cookies: Quan l'usuari es registra o navega en aquesta web, s'emmagatzemen galetes, L'usuari pot consultar en qualsevol moment la política de cookies per ampliar informació sobre l'ús de cookies i com desactivar-les.

Grabación de clases y/o testimonios: una vez se accede a la formación online, el cliente, previa autorización será grabado a través de la aplicación zoom.us con el objetivo de colgar en la página web las tutorías realizadas. Asimismo, se podrá solicitar, previo consentimiento, la grabación de testimonios o fragmentos de estas tutorías de la formación online para usos publicitarios y que tendrán la finalidad establecida e informada en la solicitud de dicho consentimiento.

Sistemes de rastreig utilitzades en aquest lloc: Google (Analytics), a BREAK AND BEAUTY també s'estudien les preferències dels usuaris, les característiques demogràfiques, els patrons de trànsit, i una altra informació en conjunt per comprendre millor qui constitueix la seva audiència i què és allò que aquesta necessita. El rastreig de les preferències dels nostres usuaris també ens ajuda a mostrar-te els avisos publicitaris més rellevants.

Així mateix, utilitzem estratègies de remàrqueting, per a la captació de subscriptors i clients utilitzem eines com Facebook Ads. Per generar un anunci, es pot segmentar el públic pel lloc, dades demogràfiques, interessos, etc. Les dades obtingudes per aquesta plataforma estarien subjectes a aquesta política de privadesa des del moment en què l’usuari deixa les seves dades per unir-se al butlletí de la meva comunitat.

No compartirem, vendrem, llogarem la teva informació personal amb altres parts. Podrem compartir certa informació amb els proveïdors de serveis de tercers autoritzats necessaris per prestar alguns serveis.

12. PLUGINS SOCIALS

A la nostra pàgina web t’oferim enllaços i serveis relacionats amb les diferents xarxes socials ( p.ex “M’agrada” de Facebook). Si ets membre d’una xarxa social i fas clic sobre el corresponent enllaç, el proveïdor de la xarxa social podrà enllaçar les teves dades de perfil amb la informació de la teva visita a aquesta pàgina web.

Per tant, és convenient informar-te sobre les funcions i polítiques sobre el tractament de dades personals de la respectiva xarxa social, si accedeixes a una de les nostres pàgines web amb algun dels teus perfils en xarxes socials o comparteixes informació a través d’ells.

Pots accedir en tot moment a les polítiques de privadesa de les diferents xarxes socials, així com configurar el teu perfil per garantir la teva privadesa. T’animem a familiaritzar-te amb les condicions d’ús d’aquestes xarxes socials abans de començar a fer-les servir:

Facebook: https://www.facebook.com/help/323540651073243/

Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_footer-privacy-policy

Twitter: https://twitter.com/privacy

Google +: https://policies.google.com/privacy?hl=es&gl=ca

Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388

13. ACCEPTACIÓ, CONSENTIMENT I REVOCABILITAT

L’Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint-ne el tractament per part de BREAK AND BEAUTY en la forma i per a les finalitats indicades a l’avís legal.

Com bé saps i t’hem comunicat al llarg de les presents polítiques de privadesa, en qualsevol moment podrás revocar les teves dades, però sempre sense caràcter retroactiu.

Cistella de la compra