LOVE RELIFT pack 5 sessions (cara+coll+escot)

425,00
Radiofreqüència facial, resultats en cinc sessions, una cada vint dies i una sisena al cap de dos mesos. Abonament de cinc sessions + una de regal. Cara i coll.

425,00